Today's solution

04/14/22

Da, Boston's a Caracas, not so bad.